ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ZWIFT AHDR
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ZWIFT AHDR
Weekly on Fridays at 12PM PDTZwift Watopia
Sunday Session with Team Giant Image
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ZWIFT
Weekly on Sundays 8AM PDTZwift Watopia
ΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ZWIFT AUSSIE
ΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ZWIFT AUSSIE
Weekly on Wednesdays at 7PM AESTZwift Watopia